Disclaimer

Deze site is door Muismedia vanuit Nederland ontwikkeld en voldoet aan de Nederlandse wet. De site is ontwikkeld voor alle (zakelijk) geïnteresseerden over de hele wereld.
Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid. 
Het gebruik van dit materiaal op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel ChaosinOrde voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar site, geeft ChaosinOrde geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. 
ChaosinOrde accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Elke software van derden die van een site kan worden gedownload die door een derde wordt beheerd (en waarnaar op deze site wordt verwezen of waarnaar via deze site wordt doorgelinkt) valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van ChaosinOrde, die geen verantwoordelijkheid zal dragen of aansprakelijkheid zal erkennen ten aanzien van enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan wanneer u dergelijke software downloadt.